Vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Skanderborg Kommune:

§ 1. Sammensætning.

§ 2. Navn.

§ 3. Formål.

§ 4. Arbejdsopgaver.

 

§ 5. Forretningsorden.

§ 6. Tegningsregler.

§ 7. Vedtægter.

Vedtaget på Samrådsmødet d 9. maj 2006. Ændret på Samrådsmødet d 26. marts 2008.